Thật ra cuộc đời mỗi người đều là một câu chuyện tiểu thuyết ly kỳ nhiều chương nhiều tập nhiều kỳ

Thật ra, cuộc đời mỗi người đều là một câu chuyện tiểu thuyết ly kỳ nhiều chương nhiều tập nhiều kỳ
Và ai cũng có nỗi khổ tâm, nỗi buồn trong lòng
Có người chọn đi cùng nỗi buồn qua năm tháng
Có người chọn cách nghĩ khác, hướng đi mới
Cũng có người chọn cách bước qua, vươn lên.
Cho nên, sướng hay khổ là do mình tự chọn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *