Thanh xuân là cảm giác làm bất cứ điều gì cũng vẫn kịp

Thanh xuân là cảm giác làm bất cứ điều gì cũng vẫn kịp. Vừa thấy đủ cũng vừa thấy thiếu. Chỉ cần đừng dễ dàng từ bỏ việc mình muốn làm, người mình muốn gặp, ước mơ mình muốn thực hiện, đồng tiền mình muốn kiếm, nơi mình muốn đi…vậy thì tất cả vẫn còn kịp. Nhanh chân, khi 23 còn chưa muộn!!??✌

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *