Thằng ck hờ làm hoa cho con vk không bao giờ xếp hình đi khai trương đây

Thằng ck hờ làm hoa cho con vk không bao giờ xếp hình đi khai trương đây . Điều đáng nói là mỗi lần đi even hay khai trương thì đều khác nhau – tông màu khác nhau nên trước khi đi đâu thì #Bi đã nói qua về buổi tiệc để Anh ck hờ lên ý tưởng cắm hoa cho phù hợp … rất xuất sắc và hài lòng với ô Jon Đặng và Thương hiệu Hoa nhà lá
Ai muốn lẵng hoa theo đúng ý và chanh xả thì liên lạc với lão ý nhé

2 thoughts on “Thằng ck hờ làm hoa cho con vk không bao giờ xếp hình đi khai trương đây”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *