Thà uống 1 ly cà phê còn hơn dành thời gian cho những cuộc nói chuyện một chiều

Thà uống 1 ly cà phê còn hơn dành thời gian cho những cuộc nói chuyện một chiều. Những cuộc nói chuyện 1 chiều là gì? Chính là những người xem mình nhưng thùng rác, tìm xả tiêu cực, tìm kiếm giúp đỡ, tìm kiếm lời khuyên xong quệt nước mắt, phủi đít và cho rằng họ khôn ngoan hơn mình. Từ nay những gì cần nói sẽ chỉ nói một lần, phí thời gian miễn tiếp. Cái gì cho đi quá rộng rãi thì sẽ ko ai coi ra gì!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *