Tết này nhà được tặng 3 cái này

Tết này nhà được tặng 3 cái này
Haaaaa
Cối xay bột
Còn cái đèn trên 80 năm rồi
Của Pháp đem qua
Thiệt k ta
Chắc k nhận cái đèn vì phải mua tốn tiền nên thôi ….
Mập chỉ Nhận cái cối thôi
Vì cái cối xây bỏ lăn lốc ngoài hè
Hiiiiiiiii
Vậy là vui rồi ..
Còn cái bình nữa
Đẹp lung linh
Cảm ơn nghe bạn Già …

2 thoughts on “Tết này nhà được tặng 3 cái này”

  1. đèn đẹp đó anh Mập, em thấy có 1 ông anh bán đồ cổ hay bán mấy cây đèn này, chắc là thiệt đó. :).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *