Tết này con không thèm kẹo bánh Vì bên con nay đã có mẹ rồi Còn 2 tiếng là giao thừa chuyển sang năm mới ôi

Tết này con không thèm kẹo bánh
Vì bên con nay đã có mẹ rồi….
Còn 2 tiếng là giao thừa…. chuyển sang năm mới…. ôi ! Mừng quá vì mình đã thêm một tuổi mới rồi , kính chúc các bạn VẠN SỰ NHƯ Ý…. TẤN TÀI TẤN LỘC TẤN BÌNH AN….. AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG…….

2 thoughts on “Tết này con không thèm kẹo bánh Vì bên con nay đã có mẹ rồi Còn 2 tiếng là giao thừa chuyển sang năm mới ôi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *