SUY NGẪM Ngưu tầm mưu mã tầm mã

SUY NGẪM Ngưu tầm mưu, mã tầm mã. Ở đời nhất định phải biết mình, biết người để chọn cho mình chỗ đứng, chọn cho mình “đồng bọn” và điều đó quyết định “cuộc chơi” của mình sẽ là gì và mình sẽ chơi với “vai nào”. Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng. Thánh thót, hào nhoáng, lễ hội tưng bừng, người người đua tiếng, người người nịnh nhau. Ta ở đời chọn cho mình một chỗ, ngẫm sự đời, nhìn thiên hạ, tay gánh vác giang san, chẳng màng sự đời nữa. Tay rượu, tay đàn, ta say ta vui với đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *