Sóng vỗ miên man như câu ru êm của Mẹ dịu dàng

…”Sóng vỗ miên man như câu ru êm của Mẹ dịu dàng
Nước biếc mênh mông như đôi tay ôm của Mẹ trùng dương
Mẹ Việt Nam cho quê hương muối trắng
Thêm thơm mâm cơm mặn nồng
Me còn cho con
Luôn luôn tôm to cá lớn tươi ngon đầy thuyền” …
Mời Các Bạn nghe trường ca MẸ VIỆT NAM của Phạm Duy

1 thought on “Sóng vỗ miên man như câu ru êm của Mẹ dịu dàng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *