Sau một ngày chạy show cùng 2 chàng trai hot boy từ sáng đến tối mới về đến nhà Nay hát suối tiên vô tình chơi trò chơi đc trúng 2 vé xem phim Nên ae thảo tự thưởng cho mình đi ăn uống xem phim cho có ko khí tết mùng8 p s đang bệnh mà vẫn cố gắng hoàn thành xong cv nà Sáng mai từ 11h đến 2h lại gặp nhau ở suối tiên nữa nha các tềnh iu

Sau một ngày chạy show cùng 2 chàng trai ” hot boy” từ sáng đến tối mới về đến nhà …. Nay hát suối tiên vô tình chơi trò chơi đc trúng 2 vé xem phim , Nên ae thảo tự thưởng cho mình đi ăn uống , xem phim… cho có ko khí tết mùng8 p/s: đang bệnh mà vẫn cố gắng hoàn thành xong cv nà. Sáng mai từ 11h đến 2h lại gặp nhau ở suối tiên nữa nha các tềnh iu

1 thought on “Sau một ngày chạy show cùng 2 chàng trai hot boy từ sáng đến tối mới về đến nhà Nay hát suối tiên vô tình chơi trò chơi đc trúng 2 vé xem phim Nên ae thảo tự thưởng cho mình đi ăn uống xem phim cho có ko khí tết mùng8 p s đang bệnh mà vẫn cố gắng hoàn thành xong cv nà Sáng mai từ 11h đến 2h lại gặp nhau ở suối tiên nữa nha các tềnh iu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *