Sángnay đi học trang điểm tông lạnh tanh chỉ có lớp học em mới thấy thích mần đẹp vì cái tật thích nói chuyện trước nhìu người

Sángnay đi học, trang điểm tông lạnh tanh, chỉ có lớp học em mới thấy thích mần đẹp vì cái tật thích nói chuyện trước nhìu người ???
Nhìu ng nói em như phù thỉ há há há, có ng nói tông này lạ cá tính. Nói chung là gây dc sự chú ý là đc heng ???
Ngày mới nhìu niềm vui nha cả nhà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *