Sáng sớm bạn yêu Thạch Hương đã điện thoại link cho gặp độc giả chắc là đầu tiên của bài báo này

Sáng sớm bạn yêu Thạch Hương đã điện thoại link cho gặp độc giả chắc là đầu tiên của bài báo này. Nghe chị ấy khen mà mình cứ nở cmn nang.
Thế mà vừa chiều wa có đứa bảo em già thế còn đi làm phóng viên, hụ hụ
Kệ chứ, cảm giác vẫn lâng lâng khi đọc lại những chữ mình viết in trên báo. Còn khi v xong một bài ưng ưng thì nhẹ nhõm hệt như vừa xong 1 giờ Yoga vậy

2 thoughts on “Sáng sớm bạn yêu Thạch Hương đã điện thoại link cho gặp độc giả chắc là đầu tiên của bài báo này”

  1. Những người cần phải đọc bài này ngoài Ngài là Halinh Hoang Minh Chuyên Minh Thu Nguyen …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *