Phật nói rằng kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi

Phật nói rằng kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi . Kiếp này nối tiếp kiếp khác , thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau . Con người gặp nhau là bởi chữ Duyên , sống và yêu thương nhau là chữ Nợ . Nhiều cặp vợ chồng đôi lứa đang sống với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác , dẫn đến chuyện chia tay . Những người dung tục sẽ nói người kia là trăng hoa đểu cán … nhưng thật ra đó chỉ là người ta đã trả nợ xong và đã đến lúc phải rời đi . Chuyện tình cảm không thể níu kéo được .

2 thoughts on “Phật nói rằng kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *