Oh My God Á quân Bước Nhảy Ngàn Cân anh Quang Duy gửi kết bạn

Oh My God!!!!
Á quân Bước Nhảy Ngàn Cân : anh Quang Duy gửi kết bạn. Phải làm thao đây??? Mi xem chương trình ko bỏ sót tập nào và thích nhất 3 người: Chị Nguyễn Thanh Huyền, Lê Nguyễn Trà My và anh ấy. Ái mộ sự cố gắng, phấn đấu và lột xác của tất cả thí sinh. Còn về vũ đạo thì thích của 3 anh chị này nhất. Niềm vui cuối tuần đây rồi. Ahihi. Dự là sẽ có một cuộc hẹn với 3 ng mình yêu mến.

2 thoughts on “Oh My God Á quân Bước Nhảy Ngàn Cân anh Quang Duy gửi kết bạn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *