Ở nhà k hu t 1 điếu thuốc nào Vợ và 2 con k cho Mà ngộ ghê Ở nhà k hu t 1 điếu nào dù ở mấy ngày cũng OK Ra đường xạo xạo hu t quá trời Đọc 140 tập kb 1 ngày 10 tập 14 ngày là xong kb thôi Đọc vui cho Cho hết thời gian Chứ k có ngày sản xuất đâu nghe Haaaaaaaaaaaaa Caphe xưa Quán củ nè

Ở nhà k hút 1 điếu thuốc nào Vợ và 2 con k cho Mà ngộ ghê Ở nhà k hút 1 điếu nào dù ở mấy ngày cũng OK….. Ra đường xạo xạo hút quá trời Đọc 140 tập kb 1 ngày 10 tập 14 ngày là xong kb thôi … Đọc vui cho …. Cho hết thời gian Chứ k có ngày sản xuất đâu nghe Haaaaaaaaaaaaa Caphe xưa .. Quán củ nè

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *