Ở nhà bị tra tấn lỗ tai oãi thật

Ở nhà bị tra tấn lỗ tai, oãi thật ! Ko lọt nỗi cái cô ca sỹ hát rung ngân e e e bài 10 câu đủ 11 câu! Lên FB thì thấy cái tin note cuộc thì gì ấy, biết từ hôm đầu rồi nhưng nay thấy hơi ngứa mắt với “chướng” cái thành phần “hack” like “hack” share. Ôi thôi mệt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *