Nói chung và nói riêng mình thấy tất cả đều là duyên lành đưa đến

Nói chung và nói riêng mình thấy tất cả đều là duyên lành đưa đến. Từ mến mộ một idol siêng năng cúng dường nhang đèn sớm tối seeding, tới cơ duyên quen biết những talent khác cùng chí hướng. Để rồi hôm nay cả nhóm tập hợp lại như Avenger Infinity War sắp ra rạp. Một sự mỹ mãn hài lòng với ekip, với thành quả của sự làm việc nghiêm túc và tinh thần hăng say nghệ thuật. Những người cùng loại năng lượng sẽ đến với nhau. Mình tin là siêng năng cúng dường sẽ được redeem voucher công đức.

2 thoughts on “Nói chung và nói riêng mình thấy tất cả đều là duyên lành đưa đến”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *