Những ngày TPHCM tại Lào Thật đáng nhớ

“Những ngày TPHCM tại Lào”…. Thật đáng nhớ!!!
Năm nay hầu hết văn nghệ sĩ TPHCM đã tụ họp về đây giao lưu văn hoá và thắt chặt tình hữu nghị đoàn kết.
Phải tạm biệt Lào sớm quá trong khi tại đây đã và đang diễn ra quá trời sự kiện hấp dẫn. Hiu hiu. :((
#VietnamLao
#Samaki

2 thoughts on “Những ngày TPHCM tại Lào Thật đáng nhớ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *