Những món quà tinh tế Đôi khi chỉ là món quà nhỏ mà mang lại quá nhiều cảm xúc cho cả người tặng và người nhận

Những món quà tinh tế!
Đôi khi chỉ là món quà nhỏ mà mang lại quá nhiều cảm xúc cho cả người tặng và người nhận.
Chả hiểu sao những đứa làm việc với mình dù cho bị mắng, bị áp lực mà vẫn cứ nhe nhởn : “Lúc chị mắng e k sợ vì e mải nhìn chị. E tự hỏi vì sao chị lại có mắt và môi đẹp thế!” Tóm lại là chúng nó chẳng bao giờ sợ mình như chúng nó nói mà chỉ giỏi nịnh bợ và cho rằng mình thích được nịnh! Mặc dù thực tế đúng là vậy!??

2 thoughts on “Những món quà tinh tế Đôi khi chỉ là món quà nhỏ mà mang lại quá nhiều cảm xúc cho cả người tặng và người nhận”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *