Những ai đã từng yêu Minh đang thầm yêu Minh hoặc sắp yêu Minh thì cứ yên tâm về độ chung thủy của Minh nha

Những ai đã từng yêu Minh, đang thầm yêu Minh hoặc sắp yêu Minh thì cứ yên tâm về độ chung thủy của Minh nha. Minh thề là không bao giờ “bắt cá hai tay”. Mỗi tay Minh bắt một con thoai hà…Khà khà khà!!! Thoai, Minh đi lo bữa ăn sáng của mình nha: Cá, Xôi, Thịt Bò, Trứng Cút…Tánh Minh đơn giản nên bữa ăn sáng cũng nhẹ nhàng quá hả cả nhà!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *