Nhà thi đấu thể dục dụng cụ của đại hội sinh viên thế giới 2017

Nhà thi đấu thể dục dụng cụ của đại hội sinh viên thế giới 2017?
Công nhận là Đài Loan tổ chức đại hội xong nền thể thao của họ đã thăng tiến vượt bậc trong thời gian gần đây và đặc biệt là đội thể dục dụng cụ? đã có thể cạnh tranh với câc cường quốc thể thao châu á
Nhà thi đấu quá là rộng lớn??? và Hưng lại rất là nhỏ bé?
Phước Hưng – Gymnastics Li-Ning Sport Vietnam

2 thoughts on “Nhà thi đấu thể dục dụng cụ của đại hội sinh viên thế giới 2017”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *