Nhà các bạn giàu không nói gì vui chơi như thế còn tích cực hơn các thể loại đen tối khác

Nhà các bạn giàu không nói gì, vui chơi như thế còn tích cực hơn các thể loại đen tối khác. Thế nhưng nếu Ba Mẹ các bạn đang ngày đêm cồng lưng kiếm từng đồng nuôi bạn ăn học thì hành động như thế được xem là “vô tâm” với đấng sinh thành. Thời gian rảnh rỗi thế này nên đi làm kiếm thêm để tạo ra của cải vật chất cho xã hội có phải ý nghĩa hơn không ?
=> Suy nghĩ của một kẻ sống từ nghèo khó…

2 thoughts on “Nhà các bạn giàu không nói gì vui chơi như thế còn tích cực hơn các thể loại đen tối khác”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *