Ngày trước thường tự nhủ sau này nếu em tìm người yêu nhất định phải tìm một người mà mỗi lần em gọi đều có thể nhanh chóng xuất hiện

Ngày trước thường tự nhủ, sau này nếu em tìm người yêu, nhất định phải tìm một người mà mỗi lần em gọi đều có thể nhanh chóng xuất hiện. Dù bất kể đã là mấy giờ, dù bất kể sẽ là bao xa. Thế nhưng bây giờ, ngay cả lúc em cần nhất anh cũng không thể xuất hiện được.. Lúc trước nghĩ nếu em tìm người yêu, nhất định phải tìm được một người có thể thoải mái đèo em ở phía sau xe tăng động như thế. Nói nhảm nói khùng trên trời dưới đất. Hát hết bài này đến bài khác không biết mệt. Thế nhưng bây giờ… đến thời gian gặp anh còn không có thì nói gì đến được ngồi sau xe mà làm đủ trò em muốn?? Vốn nghĩ nếu em tìm người yêu, nhất định phải tìm được một người chỉ cần là bên em thì đi đâu cũng được, chỉ cần là bên em thì ăn món gì cũng được, chỉ cần là bên em thì xem bộ phim nào cũng thấy giá trị. Chỉ cần bên em thì thế nào cũng được. Vậy mà tới bây giờ… đến 5 phút nhìn nhau còn chẳng có thì nói gì đến đi đâu, ăn gì và bên nhau nữa… Nếu em tìm người yêu, nhất định phải tìm được một người có gì hay cũng muốn chia sẻ với em, có gì tốt cũng muốn em có cùng. Em cần gì người ta cũng không tiếc, em thích gì người ta cũng không phiền. Cho đến bây giờ, đúng là em cần gì người ta cũng không tiếc, muốn gì cũng tuỳ em, thế mà đến gọi điện còn không có thời gian thì nói gì đến chia sẻ mọi điều??! Em cũng từng nghĩ nếu như tìm người yêu, nhất định phải tìm được một người có thể chịu được tính ương ương dở dở của em. Lúc buồn lúc vui. Lúc dễ chịu lúc tức giận. Đồng ý rồi lại đổi ý, đổi ý rồi lại đồng ý… Không bao giờ trách em một lời, luôn luôn một mình ôm hết vào lòng…. Thế nhưng đến thời gian để hiểu tính cách con người em, để giận dỗi em anh còn không có thì … Lúc trước, độc thân, vài ba tháng thích đơn phương thì thỉnh thoảng mới là ngày thất tình… Thế nhưng bây giờ, không một mình nữa… thì ngày nào cũng như thất tình!!! #P.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *