Ngày cuối năm cũng vẫn trực ca với MOHOANG5 nè

Ngày cuối năm cũng vẫn trực ca với #MOHOANG5 nè…
Nay mình trực ở phòng triển lãm nè…
Pé nào ở Hà nội… Ghé 91 Lý Nam Đế (tầng 5)… Mình mời nước và lạnh qá thì mình mời dùng mình cho bớt lạnh nè… Ahihi
P/s. #MOHOANG đón khách thưởng lãm tới 5.1.2019 nha quí vị ưi…
MƠ HOANG 5 (Triển lãm tranh vẽ về Phụ nữ & trẻ em Tây Bắc)
khai mạc lúc 18h30, 29.12.2018
tại Hathor Art Gallery
(Tầng 4, 91 Lý Nam Đế, Hà nội. Việt nam)
Chị iu Khong Nhung nói là chỉ í đắm đuối mấy Mẹ Mơ Hoang dữ dội lém á… Nử Qạ sủy Hà Hùng Dũng ưi… Haha
#Hathorartgallery
#Hoasi
#HahungDung
#MOHOANG5
#MekongProduce
#PhongkhamdakhoaAnhao
#TruongSonMedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *