NGÀY 19 1 VÀ NHỮNG KỶ NIỆM Khi còn sống có lần trong một cuộc nhậu nhà thơ Trần Từ Duy Đông ky rét có đọc một vế đối thế này ĐI BỘ ĐẾN BỘ VĂN HOÁ GẶP NHỮNG NGƯỜI LÀM BỘ VĂN HOÁ rồi thách mọi người xem ai đối được Bữa đó đã chẳng có ai Và rồi hình như từ đó tới tận bây giờ cũng chưa thấy có ai

NGÀY 19/1 VÀ NHỮNG KỶ NIỆM…

☹️☹️☹️ Khi còn sống, có lần trong một cuộc nhậu, nhà thơ Trần Từ Duy (Đông ky rét) có đọc một vế đối thế này: ĐI BỘ ĐẾN BỘ VĂN HOÁ, GẶP NHỮNG NGƯỜI LÀM BỘ VĂN HOÁ; rồi thách mọi người xem ai đối được… Bữa đó đã chẳng có ai. Và rồi hình như từ đó tới tận bây giờ cũng chưa thấy có ai…
Anh đi xa cũng sắp được 3 năm. Chuyện hôm nay liên quan đến “những người làm bộ văn hoá”, lại thấy nhớ đến anh…

2 thoughts on “NGÀY 19 1 VÀ NHỮNG KỶ NIỆM Khi còn sống có lần trong một cuộc nhậu nhà thơ Trần Từ Duy Đông ky rét có đọc một vế đối thế này ĐI BỘ ĐẾN BỘ VĂN HOÁ GẶP NHỮNG NGƯỜI LÀM BỘ VĂN HOÁ rồi thách mọi người xem ai đối được Bữa đó đã chẳng có ai Và rồi hình như từ đó tới tận bây giờ cũng chưa thấy có ai”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *