Năm nay e cũng đú đởn mua bột về cùng bà ngoại nhào nặn xem tnao

☺️☺️☺️ Năm nay e cũng đú đởn mua bột về cùng bà ngoại nhào nặn xem tnao. Kể ra cũng thích cũng hay, bảo sao các ty nhỏ đi học được cô cho làm bánh trôi chay nên mặt mày phấn khởi thế.?? Chưa đc đẹp và đầy đủ lắm nhưng cũng tàm tạm, năm sau lại cố gắng tiếp tục ngon và đẹp hơn để khoe mn ạ ??

2 thoughts on “Năm nay e cũng đú đởn mua bột về cùng bà ngoại nhào nặn xem tnao”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *