NAM MÔ BÔ N SƯ THI CH CA MÂU NI PHÂ T

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
1 NGÀY CÙNG QUÝ THẦY VIẾNG THĂM
LĂNG BÁC VÀ 1000 THĂNG LONG
RỒI ĐẾN CHÙA BÁI ĐÍNH
PHÓNG SANH HOAN HỶ VÔ CÙNG
… VỚI TRỜI MƯA PHÙN VÀ CÁI LẠNH 11ĐỘ/c CỦA MIỀN BẮC HÔM NAY MQ MỚI ĐC TRẢI NGHIỆM CÙNG QUÝ THẦY TT QUAN ÂM A DI Đà PHẬT

2 thoughts on “NAM MÔ BÔ N SƯ THI CH CA MÂU NI PHÂ T”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *