My latest interview Bài phỏng vấn mới nhất của Ny Ny chia sẻ cách Ny làm việc và vận hành công ty The New You khi các con ở nhà

My latest interview
Bài phỏng vấn mới nhất của Ny. Ny chia sẻ cách Ny làm việc và vận hành công ty The New You khi các con ở nhà.
Phụ nữ để cân bằng được sự nghiệp, thành tựu cho bản thân, chăm sóc, nuôi dưỡng các con và giữ mối quan hệ nồng nàn trong trong hôn nhân của mình chẳng dễ dầu gì. Phần nào cũng quan trọng, làm sao để cân bằng tất cả và không bị đánh mất chính mình cả nhà ơi? ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *