Muốn sang thì bắc cầu Kiều Thích xem cầu lá thì vào Pù Luông

Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Thích xem cầu lá thì vào Pù Luông…
Một phần hồn của Pù Luông đang dần mất đi,những dòng suối uốn quanh,những bản làng đẹp như tranh,những cây cầu gỗ lợp mái lá cọ xinh xinh…
Giờ hiếm hoi rồi,trước đây có 7-8 cây cầu,hình như còn lại duy nhất cây cầu này trên đường vào bản Nủa? Nhanh nhé,không lại thở dài….
Pù Luông
9/9/2018

2 thoughts on “Muốn sang thì bắc cầu Kiều Thích xem cầu lá thì vào Pù Luông”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *