Một ngày vô cùng khó khăn đã trôi qua Tội nghiệp Lê Như Trần Minh Dự Nguyễn Hoàng Phúc đã lê la theo B 3 ngày nay với tinh thần sa sút vô cùng tội Thanh Hien Nguyen nhận việc đi xin tác quyền nên sáng sơm phải dậy chạy hỏi tùm lum cả nhóm duyệt vở khác chưa ổn đêm tập vở mới đến 5g sáng mới về nhà nhận được tin của Hiền là tác giả ko cho rồi cả nhóm sửa lại vở đầu tiên để thi không tin không được xin cám on Tổ Nghiệp đã luôn soi sáng cho con Cám ơn các bạn và Thanh Hiền đã giúp đỡ mình yukio

Một ngày vô cùng khó khăn đã trôi qua… Tội nghiệp Lê Như,Trần Minh Dự,Nguyễn Hoàng Phúc đã lê la theo B 3 ngày nay với tinh thần sa sút vô cùng…tội Thanh Hien Nguyen nhận việc đi xin tác quyền nên sáng sơm phải dậy chạy hỏi tùm lum…cả nhóm duyệt vở khác,chưa ổn đêm tập vở mới đến 5g sáng…mới về nhà nhận được tin của Hiền là tác giả ko cho…rồi cả nhóm sửa lại vở đầu tiên để thi…không tin không được…xin cám on Tổ Nghiệp đã luôn soi sáng cho con! Cám ơn các bạn và Thanh Hiền đã giúp đỡ mình…yukio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *