Một ngày mưa gió lạnh nhưng vẫn lên đường với một ekip làm phóng sự của Đài truyền hình Hà Nội

Một ngày mưa gió lạnh nhưng vẫn lên đường với một ekip làm phóng sự của Đài truyền hình Hà Nội. Nôi dung phỏng vấn là về “Bài hát trẻ em hiện nay và văn học thiếu nhi”. Ban đầu dự kiến sẽ ghi hình ngoài trời có cảnh vườn hoa . Thế rồi, trời mưa gió lạnh quá nên thương diễn viên U60, các bạn ấy lại bố trí ghi hình nơi ấm áp hơn. Khi nào chương trình phát hình các bạn sẽ biết. Kỷ niệm một tấm ảnh với bạn Ngọc Linh, phóng viên Đài truyền hình HN , trên xe đang đi tác nghiệp…

2 thoughts on “Một ngày mưa gió lạnh nhưng vẫn lên đường với một ekip làm phóng sự của Đài truyền hình Hà Nội”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *