Một mùa Bão nữa đã quay trở lại ngoài sự đáng yêu cute không đổi thì mình còn già thêm nữa

Một mùa Bão nữa đã quay trở lại, ngoài sự đáng yêu cute không đổi thì mình còn già thêm nữa.
Bão này có nhiều chuyện để kể lắm, muốn nghe chuyện hay thì đồng hành cùng mình nhé
_________________________________
* Liên hệ: Mr.Thuận 01675850858 (FB: https://www.facebook.com/ducthuan.nguyen.7165?fref=ts)
* Link đăng ký tham gia hiến máu: https://goo.gl/RhG6nM
* Link event: https://www.facebook.com/events/810406149134075/
#Bãohồng14
#k1000klam
#Thànhcông

2 thoughts on “Một mùa Bão nữa đã quay trở lại ngoài sự đáng yêu cute không đổi thì mình còn già thêm nữa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *