Một đêm nhạc quá hay quá chất Lần đầu tiên tự thưởng cho mình một buổi tối hoà mình vào âm nhạc quên thời gian

Một đêm nhạc quá hay, quá chất. Lần đầu tiên tự thưởng cho mình một buổi tối hoà mình vào âm nhạc, quên thời gian. Đến 12h kết thúc chương trình hai đứa tìm mãi ko nổi một chiếc taxi, may có 2 e GrabBike sẵn sàng giúp các chị chạy như điên về nhà.

2 thoughts on “Một đêm nhạc quá hay quá chất Lần đầu tiên tự thưởng cho mình một buổi tối hoà mình vào âm nhạc quên thời gian”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *