Một buổi hát thật vui lần đầu tiên được lì xì nhiều hơn số mình nhận được về nhà mở ra mới biết

Một buổi hát thật vui, lần đầu tiên được lì xì nhiều hơn số mình nhận được (về nhà mở ra mới biết?). Nhưng là Phật Tử … nói hát là ủng hộ Chùa đâu thể nhận tiền như các Show giải trí khác được. Hihihi nên ngày mai gặp Ni Sư gởi tiền lại cúng dường Tam Bảo cho Ni Sư đây? ADĐP! An lạc ? tin vui mới nhận được ngày hôm sau là buổi tiệc gây quỹ được $40,000 Mỹ Kim. Vừa đủ trang trãi cho việc tu sửa lại Tu Viện Quán Âm
Trong đó có Hoa Sen Chính tay Huyền làm đấu giá được $525 (Nathalie Nguyen) ủng hộ.
Mua vé ủng hộ thêm cho Tu Viện Quan Âm
Kimmie Manko Check $200
Haivan Nguyen 2 vé cash $60
Trang má Aron Check $200
Trang má Jesssica 3 vé cash $100.
GĐ Ngọc Huyền cúng dường $1,000.

2 thoughts on “Một buổi hát thật vui lần đầu tiên được lì xì nhiều hơn số mình nhận được về nhà mở ra mới biết”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *