Mọi người chỉ mải quan tâm tới World Cup còn riêng tôi vừa xem vừa quan tâm tới mấy em 2k sắp thi

Mọi người chỉ mải quan tâm tới World Cup, còn riêng tôi, vừa xem vừa quan tâm tới mấy em 2k sắp thi….
8 năm trước cũng vì tôi mải mê World Cup mà bỏ lỡ cơ hội vào đại học, thi rớt tốt nghiệp vì thiếu 0,25đ và không được dự thi đại học.
Nhưng không vì thế mà tôi nản lòng.
Vừa làm vừa học, 1 năm sau tôi đã đậu đại học với số điểm 28,5.
Tôi hy vọng qua câu chuyện mà tôi vừa bịa ra các em sẽ lấy đó làm động lực để cố gắng phấn đấu thi được tốt hơn. GOOD LUCK ?

19 thoughts on “Mọi người chỉ mải quan tâm tới World Cup còn riêng tôi vừa xem vừa quan tâm tới mấy em 2k sắp thi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *