Mỗi lần nói về chuyện tình cảm Mẹ đều nói với mình rằng

Mỗi lần nói về chuyện tình cảm, Mẹ đều nói với mình rằng:
“Nếu ngta k thích con, k quan tâm đến con thì con không việc gì phải suy nghĩ cả. Bởi vì ngta không dành cho con, không có duyên với nhau.”
Mình phải công nhận không ai thương con cái bằng Mẹ, Mẹ nói thì cấm có sai.
Nhưng mình đang thắc mắc là nếu cả thế giới này không ai có duyên với mình thì mình nên làm thế nào ạ?

2 thoughts on “Mỗi lần nói về chuyện tình cảm Mẹ đều nói với mình rằng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *