Mỗi lần Bạn ấy quà là y như rằng sẽ xin một hay nhiều món về Mà dạo này xin bịch đựng trước rồi tự động bỏ đồ mình thích xu về hỏi thì mới xin Vậy là sao ta Chỉ sợ tự ý lấy đồ không ph

Mỗi lần Bạn ấy quà là y như rằng sẽ xin một hay nhiều món về.. Mà dạo này xin bịch đựng trước rồi tự động bỏ đồ mình thích xu về, hỏi thì mới xin.. Vậy là sao ta… Chỉ sợ tự ý lấy đồ không phải của mình mà của người khác gửi thì bó tay..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *