Mình xem lại nhiều lần và cũng mò đoán lung tung nhưng chưa bao giờ hiểu hết lý do vợ chồng bầu Kiên tươi cười vui vẻ khi đứng trước vành móng ngựa

Mình xem lại nhiều lần, và cũng mò đoán lung tung, nhưng chưa bao giờ hiểu hết lý do vợ chồng bầu Kiên tươi cười vui vẻ khi đứng trước vành móng ngựa.
Tuy nhiên, chắc chắn có một điều ông ấy lạc quan trước cái chết chính là vì người phụ nữ xinh đẹp này.
Cái đẹp nhất của người phụ nữ vẫn là khí chất , đạo đức con người từ bên trong .

2 thoughts on “Mình xem lại nhiều lần và cũng mò đoán lung tung nhưng chưa bao giờ hiểu hết lý do vợ chồng bầu Kiên tươi cười vui vẻ khi đứng trước vành móng ngựa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *