Mình xài Charme bồ xài Charme Bạn xài Charme người xài Charme Họ xài Charme già trẻ cũng xài Charme mà ai cũng xài Charme Nhà nhà xài Charme Đi làm xài Charme đi chơi xài Charme Chơi game xài Charme mới ghê Có Charme mọi lúc mọi nơi mình thơm thật lâu thì đâu còn lo ế hoài Có Charme mọi lúc mọi nơi mình thơm thật lâu thì còn lo gì ế ế e e e P s trên là bài hát về Charme Mà mọi người có thấy Boss nhà Charme rất rất xinh đẹp rất rất gợi cảm rất rất sexy vì vậy mà nước hoa Charme cũng rất rất chất lượng ko nè

Mình xài Charme, bồ xài Charme Bạn xài Charme, người xài Charme Họ xài Charme, già trẻ cũng xài Charme, mà ai cũng xài Charme Nhà nhà xài Charme Đi làm xài Charme, đi chơi xài Charme Chơi game xài Charme mới ghê Có Charme mọi lúc mọi nơi mình thơm thật lâu thì đâu còn lo ế hoài Có Charme mọi lúc mọi nơi mình thơm thật lâu thì còn lo gì ế ế e e e…. ????????? P/s : trên là bài hát về #Charme Mà mọi người có thấy Boss nhà Charme rất rất xinh đẹp , rất rất gợi cảm , rất rất sexy …..vì vậy mà nước hoa #Charme cũng rất rất chất lượng ko nè …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *