Mỉm cười để vượt qua khó khăn

Mỉm cười để vượt qua khó khăn!
Nếu bạn muốn có cuộc sống bình thường, vậy bạn sẽ gặp phải những ngăn trở bình thường. Nếu bạn muốn sống cuộc sống tốt nhất, vậy bạn nhất định sẽ phải gặp những khó khăn lớn nhất. thế giới này rất công bằng, bạn muốn những thứ tốt nhất, vậy bạn phải chấp nhận những thứ đau thương nhất. Nếu có thể vượt qua, bạn thắng. Nếu không thể, vậy bạn hãy ngoan ngoãn lui về làm một người bình thường đi! Cái gọi là thành công, không phải là nhìn xem bạn thông minh bao nhiêu, mà là bạn có thể mỉm cười vượt qua những cửa ải khó khăn hay không (ST)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *