Loa Loa Loa 03 Chậu Hoa Lan Đặc Biệt Duy Nhất Để Gây Quỹ Các Chương Trình Từ Thiện Giúp Các Trẻ Em Ung Thư Khuyê t Tật

?? Loa…Loa…Loa… 03 Chậu Hoa Lan Đặc Biệt Duy Nhất Để Gây Quỹ Các Chương Trình Từ Thiện Giúp Các Trẻ Em Ung Thư Khuyết Tật:
❣️Số 1. Chậu Hoa Lan Vàng: giá “Hùn Phước” là 3.800.000 Vnd ( 3trieu800 # 180$)
❣️Số 2. Chậu Hoa Lan Trắng: giá “hùn phước” là 2.800.000 Vnd (2trieu800 # 140$)
❣️Số 3. Chậu Hoa Lan Tím: giá “hùn phước” là 2.500.000 Vnd (2trieu500 # 110$)
? LH đặt ngay và luôn: 0907789950- Ngộ Trí Thành.
Kính mong Quý MTQ gần xa huu duyên chia sẻ hùn Phước yêu thương!
Namo Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi.??
Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.?

1 thought on “Loa Loa Loa 03 Chậu Hoa Lan Đặc Biệt Duy Nhất Để Gây Quỹ Các Chương Trình Từ Thiện Giúp Các Trẻ Em Ung Thư Khuyê t Tật”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *