Là Kiệt Tuấn Nguyễn và Amber Dao trong những năm tháng con Phương vừa nghèo vừa bèo nhèo vẫn luôn yêu thương Phương và nói mỏi mồm để con bé cố gắng đẹp đẽ lịch sự lên

Là Kiệt Tuấn Nguyễn và Amber Dao trong những năm tháng con Phương vừa nghèo, vừa bèo nhèo vẫn luôn yêu thương Phương và nói mỏi mồm để con bé cố gắng đẹp đẽ lịch sự lên. Là lũ bạn quằn quại, nhạy cảm và tuyệt vời. Chúng nó còn rất giỏi, rất tài năng và chăm chỉ nữa. Chúc cho mấy bé làm ăn phát đạt, khách hàng ai cũng đẹp ngời ngời hạnh phúc xỉu luôn. Yêu tụi bây vô cùng! #kye #softopening

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *