La i mô t đư a con nư a GIO T LÊ TRƯƠ NG CANH Hô i mơ i nhâ n y tươ ng hoang mang vô cu ng nhưng điê u đo chưa nhă m nho gi khi đa tâ p ta nh ra p nô i va lên thâ y ca i sân khâ u be te o

Lại một đứa con nữa ??
“GIỌT LỆ TRƯỜNG CANH” ~ Hồi mới nhận ý tưởng hoang mang vô cùng nhưng điều đó chưa nhằm nhò gì khi đã tập tành ráp nối và lên thấy cái sân khấu bé tẹo :)))
Nói chung cũng suôn sẻ, mặc dù có vài lỗi kĩ thuật nhẹ ?
Nói chung là hài lòng :3 hihi
Gọi là gì nhỉ: soạn đạo giả diễn sân khấu :)))
#Meow #Nak

2 thoughts on “La i mô t đư a con nư a GIO T LÊ TRƯƠ NG CANH Hô i mơ i nhâ n y tươ ng hoang mang vô cu ng nhưng điê u đo chưa nhă m nho gi khi đa tâ p ta nh ra p nô i va lên thâ y ca i sân khâ u be te o”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *