kỉ niệm nhân ngày lội đi Sg làm hết 16 loại xét nghiệm xem có nhiễm con sán chó và kính thưa các thể loại virut và mua được cái mũ bốn mươi ngàn đồng mà ưng quá nên đội cả nón đi ngủ p

kỉ niệm nhân ngày lội đi Sg làm hết 16 loại xét nghiệm xem có nhiễm con sán chó và kính thưa các thể loại virut và mua được cái mũ bốn mươi ngàn đồng mà ưng quá nên đội cả nón đi ngủ :p
và bác sĩ bảo máu cô thành phần nào cũng tốt nên cho cô đi zìa, ra tiệm ăn hết hai đĩa cơm tấm bì chả chay mới lết thân được về Chùa, về tới chùa như cá gặp nước.
vẫn yêu Biên Hòa ghia là yêu :p

2 thoughts on “kỉ niệm nhân ngày lội đi Sg làm hết 16 loại xét nghiệm xem có nhiễm con sán chó và kính thưa các thể loại virut và mua được cái mũ bốn mươi ngàn đồng mà ưng quá nên đội cả nón đi ngủ p”

  1. lên Sg ăn cơm chay ăn thêm quả chuối còi tính 2 ngàn đồng 1 quả chuối còi kẹ, đau lòng quá 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *