Khi người ta nói với tôi rằng họ chẳng quan tâm người khác nói gì về họ thì tôi tự hiểu Àk mày có quan tâm và đã biết hết câu chuyện rồi mới nói câu ý

Khi người ta nói với tôi rằng họ chẳng quan tâm người khác nói gì về họ thì tôi tự hiểu : Àk, mày có quan tâm và đã biết hết câu chuyện rồi mới nói câu ý. Còn người nói với tôi : Ồh, ngta nói về tôi vậy hả sao tôi chẳng biết gì nhỉ, kkk. Đó mới thật sự là ng ko quan tâm tới ai nói gì. ????? Ps: Nên học cách loại bỏ những gì ko phù hợp để đỡ nhức đầu. ??? Đừng bao giờ tự thanh minh là ko quan tâm tới ng khác nói gì mình, bạn nói câu đó tui nói bạn xạo àk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *