Khai trương nhà hàng nha c sống 79 sát Cá sấu hoa cà Thủ Đức của em Bảo nguyên trưởng quầy pha t hành Báo Người Lao Động tại bến xe Miền Đông

Khai trương nhà hàng nhạc sống 79 (sát Cá sấu hoa cà, Thủ Đức) của em Bảo – nguyên trưởng quầy phát hành Báo Người Lao Động tại bến xe Miền Đông. Sau 15 năm làm công tác phát hành, em đã lập gia đình, đầu tư 6 tỉ mở nhà hàng dưỡng già và cho anh em ghé chơi sau mỗi đêm trực vất vả

2 thoughts on “Khai trương nhà hàng nha c sống 79 sát Cá sấu hoa cà Thủ Đức của em Bảo nguyên trưởng quầy pha t hành Báo Người Lao Động tại bến xe Miền Đông”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *