Khách hàng nhí đặt hàng Cô An Nghiêm ơi con thích áo dài màu xanh ngọc tay xanh đậm vẽ hoa mai nhưng phải có con chim màu xanh đậu trên cành mai con mới chịu nè

Khách hàng nhí đặt hàng:” Cô An Nghiêm ơi, con thích áo dài màu xanh ngọc, tay xanh đậm, vẽ hoa mai nhưng phải có con chim màu xanh đậu trên cành mai con mới chịu nè”. Ok con gái, đã có theo yêu cầu của con. Áo mới may và vẽ xong vừa ra lò còn nóng phỏng tay luôn nè…
Sao các anh chị em hoạ sĩ yêu chiều tôi đến thế !Muốn vẽ cái gì cũng chịu khó và chiều ý tôi hết, đêm hôm cặm cụi thương lắm luôn ai ơi. Tôi nợ anh chị em cái ân tình này…❤️❤️❤️

1 thought on “Khách hàng nhí đặt hàng Cô An Nghiêm ơi con thích áo dài màu xanh ngọc tay xanh đậm vẽ hoa mai nhưng phải có con chim màu xanh đậu trên cành mai con mới chịu nè”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *