Hồ súng ở hoàng cung Luang Prabang Một ngày nắng trong vắt rực rỡ

Hồ súng ở hoàng cung Luang Prabang. Một ngày nắng trong vắt rực rỡ. Thế là mình đã gần hoàn thành xong khoá tu tập-dưỡng bệnh ở vùng đất Phật này và trở về với nguồn năng lượng mới mẻ, với sức khoẻ đã được phục hồi và rất nhiều hứng khởi sáng tạo.

2 thoughts on “Hồ súng ở hoàng cung Luang Prabang Một ngày nắng trong vắt rực rỡ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *