hình như khoảng tầm này tháng trước mình cũng ở Hà Nội

? hình như khoảng tầm này tháng trước mình cũng ở Hà Nội. Nhanh nhỉ. Không đồng hành cùng các chuỵ yêu được rồi Phạm Thủy Tuyết Minh . Mà nghe nói Hà Nội mùa thu đẹp lắm, cầm quyển sách ngồi dưới gốc cây đọc sách cũng hay phết nhở

1 thought on “hình như khoảng tầm này tháng trước mình cũng ở Hà Nội”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *