Hạnh phúc lớn nhất trong đời người con gái

Hạnh phúc lớn nhất trong đời người con gái
Không phải là được lấy được người chồng giàu có
Càng không phải tìm được một người con trai mình yêu
Mà là tim được một người con trai yêu mình sâu sắc
Và sẵn sàng cùng mình chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn
Cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc ❤️

2 thoughts on “Hạnh phúc lớn nhất trong đời người con gái”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *