Hai người đi trong cơn mưa tại sao mưa không ướt một người

Hai người đi trong cơn mưa, tại sao mưa không ướt một người ?
Quà tặng thẻ điện thoại 50K cho ai trả lời đúng và nhanh nhất.Hai người đi trong cơn mưa, tại sao mưa không ướt một người ?
Quà tặng thẻ điện thoại 50K cho ai trả lời đúng và nhanh nhất.

2 thoughts on “Hai người đi trong cơn mưa tại sao mưa không ướt một người”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *